List:MySQL++« Previous MessageNext Message »
From:Wilfred van Velzen Date:August 10 2010 5:38pm
Subject:mysql_type_info::is_num_type() and sql_type() are gone in
3.1.0, what's the alternative?
View as plain text  
Hi,

In my project using 3.0.9, I had a piece of code that looked like this:

  const mysqlpp::String &str = row[x];
  std::string stdstring;

  if ( str.type().sql_type() == MYSQL_TYPE_DATE
    || str.type().is_num_type())
   stdstring = str.is_null() ? "0" : (const char *)str;
  else
   stdstring = str.is_null() ? "" : (const char *)str;

In 3.1.0 sql_type() and is_num_type() are gone... How do I accomplish the same thing in
3.1.0 ?
Met vriendelijke groet / Best regards,
Wilfred van Velzen
 


-- 
SERCOM Regeltechniek B.V.
Heereweg 9
2161 AB Lisse
Nederland
+31 (0)252 416530 (voice)
+31 (0)252 419481 (fax)

<http://www.sercom.nl/>


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten
overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de
laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op
verzoek toegezonden.
---

Thread
mysql_type_info::is_num_type() and sql_type() are gone in3.1.0, what's the alternative?Wilfred van Velzen10 Aug
  • Re: mysql_type_info::is_num_type() and sql_type() are gone in 3.1.0, what's the alternative?Wilfred van Velzen10 Aug
    • Re: mysql_type_info::is_num_type() and sql_type() are gone in 3.1.0,what's the alternative?Warren Young11 Aug