List:General Discussion« Previous MessageNext Message »
From:David Brewster Date:May 25 2005 1:34pm
Subject:Restoring InnoDB databases from backups causing problems
View as plain text  
Hi

A client of ours has experienced some rather serious hardware failures resulting in disk
errors and therefore corrupted InnoDB files.

We could not get mysql to restart unless the innodb_force_recovery was set to 5. In this
situation we encountered failure when attempting to read from various tables even using
the mysql command prompt. 

 

At this stage we decided to try restoring from backups. Now mysqld seems to start but then
die perpetually but restart itself each time. This means that if you try something from
the mysql command prompt, it usually gives you, for example something like:

 

 

# mysql mysql

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.15-Max

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

 

mysql> show tables;

ERROR 2006: MySQL server has gone away

No connection. Trying to reconnect...

Connection id:  1

Current database: mysql

 

+-----------------+

| Tables_in_mysql |

+-----------------+

| columns_priv  |

| db       |

| func      |

| host      |

| tables_priv   |

| user      |

+-----------------+

6 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> 

 

 

It successfully reconnects, and looking at our own tables, all the tables and data appear
to be there. Unfortunately the mysql drivers for java from our application are throwing an
exception when the connection closes and so our application is not working.

 

The symtrace from the err log gives:

0x81224d2 handle_segfault + 738

0x4009796c _end + 935442920

0x82fc501 fseg_free_step_not_header + 593

 

The file system has been checked, and all packages have been checked for md5 checksum
failures with no result (running MySQL Ver 4.0.15-Max for suse-linux on i686, suse version
9.0). 

 

Hope someone has some ideas.

 

Thanks

 

 

Med venlig hilsen
Videlity A/S 

David Brewster

Rosenørns Allé 1
1970 Frederiksberg C
tlf.    +45 8232 3000
mobil  +45 2722 3054

email  davidb@stripped
internet www.videlity.com <http://www.videlity.com/> 

Videlity giver store rationaliseringsgevinster gennem integration og automatisering af
processerne i værdikæden. Videlity er den optimale løsning til
virksomheder, der ønsker at forøge hastigheden, eliminere spild og forbedre
sin kundeservice og konkurrenceevne. Videlity understøtter forretningsprocesser og
styrker samarbejdet med leverandører, kunder og interne selskaber. Systemet
anvendes på tværs af lande og eksisterende it-systemer og benyttes i dag i
forsyningskæder i mere end 20 forskellige lande. Videlity evner at gøre det
komplicerede enkelt. Det er hurtig at implementere og let at anvende. Med et minimum af
indlæring og en simpel udrulning i værdikæden høstes gevinsterne
straks. 

 


Thread
Restoring InnoDB databases from backups causing problemsDavid Brewster25 May
  • Re: Restoring InnoDB databases from backups causing problemsWare Adams25 May
RE: Restoring InnoDB databases from backups causing problemsDavid Brewster25 May
  • Re: Restoring InnoDB databases from backups causing problemsWare Adams25 May
RE: Restoring InnoDB databases from backups causing problemsDavid Brewster25 May