List:Commits« Previous MessageNext Message »
From:Mayank Prasad Date:January 31 2012 6:36am
Subject:bzr push into mysql-trunk-wl5767 branch (mayank.prasad:3419 to 3420) WL#5767
View as plain text  
 3420 Mayank Prasad	2012-01-31 [merge]
   WL#5767 : Performance Schema, Statements Digest.
   
   Merge mysql-trunk->mysql-trunk-wl5767

  added:
   mysql-test/suite/opt_trace/r/eq_range_statistics.result
   mysql-test/suite/opt_trace/t/eq_range_statistics.test
   mysql-test/suite/sys_vars/r/eq_range_index_dive_limit_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/stored_program_cache_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/t/eq_range_index_dive_limit_basic.test
   mysql-test/suite/sys_vars/t/stored_program_cache_basic.test
  renamed:
   mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_sort_buf_size_basic.result => mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_sort_buffer_size_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_sort_buf_size_basic.test => mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_sort_buffer_size_basic.test
  modified:
   include/m_ctype.h
   include/my_base.h
   libmysql/CMakeLists.txt
   mysql-test/include/func_in.inc
   mysql-test/include/join_cache.inc
   mysql-test/include/order_by.inc
   mysql-test/include/range.inc
   mysql-test/include/subquery_mat.inc
   mysql-test/include/subquery_sj.inc
   mysql-test/include/wait_for_ndb_to_binlog.inc
   mysql-test/include/wait_for_slave_io_error.inc
   mysql-test/mysql-test-run.pl
   mysql-test/r/bigint.result
   mysql-test/r/change_user.result
   mysql-test/r/connect.result
   mysql-test/r/ctype_utf8.result
   mysql-test/r/date_formats.result
   mysql-test/r/derived.result
   mysql-test/r/func_in_all.result
   mysql-test/r/func_in_icp.result
   mysql-test/r/func_in_icp_mrr.result
   mysql-test/r/func_in_mrr.result
   mysql-test/r/func_in_mrr_cost.result
   mysql-test/r/func_in_none.result
   mysql-test/r/func_str.result
   mysql-test/r/func_time.result
   mysql-test/r/greedy_optimizer.result
   mysql-test/r/innodb_icp.result
   mysql-test/r/innodb_icp_none.result
   mysql-test/r/innodb_mrr.result
   mysql-test/r/innodb_mrr_cost.result
   mysql-test/r/innodb_mrr_cost_icp.result
   mysql-test/r/innodb_mrr_icp.result
   mysql-test/r/innodb_mrr_none.result
   mysql-test/r/join_cache_bka.result
   mysql-test/r/join_cache_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/join_cache_bkaunique.result
   mysql-test/r/join_cache_bnl.result
   mysql-test/r/join_cache_nojb.result
   mysql-test/r/join_nested.result
   mysql-test/r/join_nested_bka.result
   mysql-test/r/join_nested_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/lowercase_fs_off.result
   mysql-test/r/merge.result
   mysql-test/r/mysql_upgrade.result
   mysql-test/r/mysqld--help-notwin.result
   mysql-test/r/mysqld--help-win.result
   mysql-test/r/optimizer_debug_sync.result
   mysql-test/r/order_by_icp_mrr.result
   mysql-test/r/order_by_none.result
   mysql-test/r/plugin.result
   mysql-test/r/range_all.result
   mysql-test/r/range_icp.result
   mysql-test/r/range_icp_mrr.result
   mysql-test/r/range_mrr.result
   mysql-test/r/range_mrr_cost.result
   mysql-test/r/range_none.result
   mysql-test/r/sp-security.result
   mysql-test/r/sp.result
   mysql-test/r/subquery_mat.result
   mysql-test/r/subquery_mat_all.result
   mysql-test/r/subquery_mat_none.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_nosj.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none_bkaunique.result
   mysql-test/r/temporal_literal.result
   mysql-test/r/type_date.result
   mysql-test/r/type_temporal_fractional.result
   mysql-test/r/type_temporal_upgrade.result
   mysql-test/r/type_time.result
   mysql-test/r/view.result
   mysql-test/suite/opt_trace/include/range.inc
   mysql-test/suite/opt_trace/r/bugs_no_prot_all.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/bugs_no_prot_none.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/bugs_ps_prot_all.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/bugs_ps_prot_none.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/charset.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/general2_no_prot.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/general2_ps_prot.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/general_no_prot_all.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/general_no_prot_none.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/general_ps_prot_all.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/general_ps_prot_none.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/range_no_prot.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/range_ps_prot.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/subquery_no_prot.result
   mysql-test/suite/opt_trace/r/subquery_ps_prot.result
   mysql-test/suite/parts/inc/partition-dml-1-7.inc
   mysql-test/suite/parts/inc/partition-dml-1-8.inc
   mysql-test/suite/parts/inc/partition_key_16col.inc
   mysql-test/suite/parts/inc/partition_key_32col.inc
   mysql-test/suite/parts/inc/partition_key_4col.inc
   mysql-test/suite/parts/inc/partition_key_8col.inc
   mysql-test/suite/parts/r/partition_special_myisam.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_checksum.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_heartbeat_basic.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_log_pos.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_manual_change_index_file.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_packet.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_row_event_max_size.result
   mysql-test/suite/rpl/t/rpl_checksum.test
   mysql-test/suite/rpl/t/rpl_heartbeat_basic.test
   mysql-test/suite/rpl/t/rpl_log_pos.test
   mysql-test/suite/rpl/t/rpl_manual_change_index_file.test
   mysql-test/suite/rpl/t/rpl_packet.test
   mysql-test/suite/rpl/t/rpl_row_event_max_size.test
   mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_undo_logs_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/old_passwords_func.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/secure_auth_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/secure_auth_func.result
   mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_undo_logs_basic.test
   mysql-test/suite/sys_vars/t/secure_auth_basic.test
   mysql-test/t/bigint.test
   mysql-test/t/change_user.test
   mysql-test/t/connect.test
   mysql-test/t/ctype_utf8.test
   mysql-test/t/date_formats.test
   mysql-test/t/func_str.test
   mysql-test/t/func_time.test
   mysql-test/t/merge.test
   mysql-test/t/mysql_embedded.test
   mysql-test/t/mysql_upgrade.test
   mysql-test/t/optimizer_debug_sync.test
   mysql-test/t/plugin.test
   mysql-test/t/sp-security.test
   mysql-test/t/sp.test
   mysql-test/t/temporal_literal.test
   mysql-test/t/type_date.test
   mysql-test/t/type_temporal_fractional.test
   mysql-test/t/type_temporal_upgrade.test
   mysql-test/t/type_time.test
   mysql-test/t/view.test
   mysql-test/valgrind.supp
   mysys/charset-def.c
   scripts/mysql_system_tables_fix.sql
   sql/debug_sync.cc
   sql/filesort.cc
   sql/filesort_utils.h
   sql/handler.cc
   sql/handler.h
   sql/item.cc
   sql/item_cmpfunc.cc
   sql/item_cmpfunc.h
   sql/item_func.cc
   sql/item_func.h
   sql/item_timefunc.cc
   sql/mysqld.cc
   sql/mysqld.h
   sql/opt_explain.cc
   sql/opt_range.cc
   sql/records.cc
   sql/sp_cache.cc
   sql/sp_cache.h
   sql/sql_acl.cc
   sql/sql_class.h
   sql/sql_executor.cc
   sql/sql_join_buffer.cc
   sql/sql_join_buffer.h
   sql/sql_optimizer.cc
   sql/sql_optimizer.h
   sql/sql_parse.cc
   sql/sql_prepare.cc
   sql/sql_select.cc
   sql/sql_tmp_table.cc
   sql/sql_view.cc
   sql/structs.h
   sql/sys_vars.cc
   sql/table.h
   storage/example/ha_example.cc
   storage/innobase/btr/btr0btr.cc
   storage/innobase/btr/btr0cur.cc
   storage/innobase/buf/buf0buf.cc
   storage/innobase/buf/buf0dblwr.cc
   storage/innobase/buf/buf0flu.cc
   storage/innobase/data/data0data.cc
   storage/innobase/dict/dict0load.cc
   storage/innobase/dict/dict0stats.cc
   storage/innobase/fts/fts0fts.cc
   storage/innobase/handler/ha_innodb.cc
   storage/innobase/ibuf/ibuf0ibuf.cc
   storage/innobase/include/btr0btr.h
   storage/innobase/include/buf0flu.h
   storage/innobase/include/data0data.h
   storage/innobase/include/data0data.ic
   storage/innobase/include/mtr0log.ic
   storage/innobase/lock/lock0lock.cc
   storage/innobase/os/os0file.cc
   storage/innobase/page/page0page.cc
   storage/innobase/row/row0ins.cc
   storage/innobase/row/row0sel.cc
   storage/innobase/row/row0umod.cc
   storage/innobase/row/row0upd.cc
   storage/innobase/srv/srv0srv.cc
   storage/innobase/trx/trx0purge.cc
   storage/innobase/trx/trx0rec.cc
   storage/myisammrg/ha_myisammrg.cc
   storage/perfschema/ha_perfschema.cc
   storage/perfschema/pfs_engine_table.cc
   storage/perfschema/pfs_engine_table.h
   storage/perfschema/pfs_instr_class.cc
   storage/perfschema/pfs_instr_class.h
   storage/perfschema/pfs_server.cc
   storage/perfschema/table_esgs_by_account_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esgs_by_account_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esgs_by_host_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esgs_by_host_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esgs_by_thread_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esgs_by_thread_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esgs_by_user_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esgs_by_user_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esgs_global_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esgs_global_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esms_by_account_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esms_by_account_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esms_by_host_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esms_by_host_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esms_by_thread_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esms_by_thread_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esms_by_user_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esms_by_user_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_esms_global_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_esms_global_by_event_name.h
   storage/perfschema/table_events_stages.cc
   storage/perfschema/table_events_stages.h
   storage/perfschema/table_events_statements.cc
   storage/perfschema/table_events_statements.h
   storage/perfschema/table_events_waits.cc
   storage/perfschema/table_events_waits_summary.cc
   storage/perfschema/table_ews_by_account_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_ews_by_host_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_ews_by_thread_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_ews_by_user_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_ews_global_by_event_name.cc
   storage/perfschema/table_tiws_by_index_usage.cc
   storage/perfschema/table_tiws_by_index_usage.h
   storage/perfschema/table_tiws_by_table.cc
   storage/perfschema/table_tiws_by_table.h
   storage/perfschema/table_tlws_by_table.cc
   storage/perfschema/table_tlws_by_table.h
   strings/ctype-ucs2.c
   strings/ctype-utf8.c
   strings/dtoa.c
   unittest/gunit/filesort_buffer-t.cc
   mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_sort_buffer_size_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_sort_buffer_size_basic.test
 3419 Mayank Prasad	2012-01-23 [merge]
   WL#5767: Statements Digest, Performance Schema
   
   Merge : mysql-trunk->mysql-trunk-wl5767

  added:
   mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_change_buffering_debug_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_doublewrite_batch_size_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_page_hash_locks_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/innodb_trx_rseg_n_slots_debug_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_change_buffering_debug_basic.test
   mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_doublewrite_batch_size_basic.test
   mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_page_hash_locks_basic.test
   mysql-test/suite/sys_vars/t/innodb_trx_rseg_n_slots_debug_basic.test
  modified:
   CMakeLists.txt
   cmake/build_configurations/mysql_release.cmake
   include/my_global.h
   mysql-test/extra/rpl_tests/rpl_extra_col_master.test
   mysql-test/extra/rpl_tests/rpl_start_stop_slave.test
   mysql-test/include/have_example_plugin.inc
   mysql-test/include/have_semisync_plugin.inc
   mysql-test/include/have_simple_parser.inc
   mysql-test/include/have_udf.inc
   mysql-test/include/show_slave_status.inc
   mysql-test/include/subquery_mat.inc
   mysql-test/include/subquery_sj.inc
   mysql-test/r/ctype_many.result
   mysql-test/r/func_time.result
   mysql-test/r/group_by.result
   mysql-test/r/partition.result
   mysql-test/r/partition_binlog_stmt.result
   mysql-test/r/partition_explicit_prune.result
   mysql-test/r/subquery_mat.result
   mysql-test/r/subquery_mat_all.result
   mysql-test/r/subquery_mat_none.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_all_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_dupsweed_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_firstmatch_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_loosescan_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_bkaunique.result
   mysql-test/r/subquery_sj_mat_nosj.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none_bka.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none_bka_nixbnl.result
   mysql-test/r/subquery_sj_none_bkaunique.result
   mysql-test/r/type_float.result
   mysql-test/r/user_var.result
   mysql-test/r/xa.result
   mysql-test/suite/funcs_1/r/is_columns_mysql.result
   mysql-test/suite/funcs_1/r/is_columns_mysql_embedded.result
   mysql-test/suite/funcs_1/r/is_tables_mysql.result
   mysql-test/suite/funcs_1/r/is_tables_mysql_embedded.result
   mysql-test/suite/parts/r/partition-dml-1-9-innodb.result
   mysql-test/suite/parts/r/partition-dml-1-9-myisam.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_log_pos.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_manual_change_index_file.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_packet.result
   mysql-test/suite/rpl/r/rpl_stm_start_stop_slave.result
   mysql-test/suite/rpl/t/rpl_stm_start_stop_slave.test
   mysql-test/suite/sys_vars/r/all_vars.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/character_sets_dir_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/r/plugin_dir_basic.result
   mysql-test/suite/sys_vars/t/all_vars.test
   mysql-test/suite/sys_vars/t/character_sets_dir_basic.test
   mysql-test/t/ctype_many.test
   mysql-test/t/func_time.test
   mysql-test/t/group_by.test
   mysql-test/t/partition.test
   mysql-test/t/partition_binlog_stmt.test
   mysql-test/t/partition_explicit_prune.test
   mysql-test/t/type_float.test
   mysql-test/t/udf_skip_grants-master.opt
   mysql-test/t/user_var.test
   mysql-test/t/xa.test
   scripts/mysql_system_tables.sql
   scripts/mysqld_safe.sh
   scripts/mysqlhotcopy.sh
   sql/filesort.cc
   sql/filesort_utils.h
   sql/item.cc
   sql/item_cmpfunc.cc
   sql/item_cmpfunc.h
   sql/item_func.h
   sql/item_subselect.cc
   sql/mysqld.cc
   sql/rpl_master.cc
   sql/share/errmsg-utf8.txt
   sql/sql_base.cc
   sql/sql_executor.cc
   sql/sql_lex.cc
   sql/sql_optimizer.cc
   sql/sql_planner.cc
   sql/sql_plugin.cc
   sql/sql_select.h
   sql/sql_table.cc
   sql/sql_udf.cc
   sql/table.h
   storage/innobase/buf/buf0buf.cc
   storage/innobase/dict/dict0boot.cc
   storage/innobase/dict/dict0crea.cc
   storage/innobase/dict/dict0dict.cc
   storage/innobase/dict/dict0load.cc
   storage/innobase/dict/dict0mem.cc
   storage/innobase/dict/dict0stats.cc
   storage/innobase/fil/fil0fil.cc
   storage/innobase/handler/ha_innodb.cc
   storage/innobase/handler/i_s.cc
   storage/innobase/ibuf/ibuf0ibuf.cc
   storage/innobase/include/dict0boot.h
   storage/innobase/include/dict0mem.h
   storage/innobase/include/dict0types.h
   storage/innobase/include/fil0fil.h
   storage/innobase/os/os0file.cc
   storage/innobase/pars/pars0pars.cc
   storage/innobase/row/row0merge.cc
   storage/innobase/row/row0mysql.cc
   storage/innobase/srv/srv0start.cc
   storage/innobase/trx/trx0trx.cc
   storage/innobase/ut/ut0crc32.cc
   strings/dtoa.c
   unittest/gunit/filesort_buffer-t.cc

Diff too large for email (15132 lines, the limit is 10000).
No bundle (reason: useless for push emails).
Thread
bzr push into mysql-trunk-wl5767 branch (mayank.prasad:3419 to 3420) WL#5767Mayank Prasad31 Jan